Vysoce efektivní stroj FT3 na opravu výtluků

Jedná se o mobilní zařízení konstruováné pro manuální přesun po opravané vozovce s možností transportu dodávkou nebo vlekem.

Tento stroj na opravu silnic potřebuje pro svůj provoz pouze elektrickou energii, která je zajišťována elektrocentrálou.

Stroj FT3 na opravy silnic a dálnic

Výhody!

Inovativní

Díky unikátní a patentované technologii opravy výtluků mikrovlnným zářením je zajištěno rovnoměrné prohřátí celého opravovaného povrchu pro zajištění vysoké kvality oprav bez ohledu na venkovní teplotu vč. zimního období.

Efektivní

Oprava asfaltových povrchů pomocí mikrovlnné technologie významně zrychluje a zjednodušuje technologický proces opravy výtluků, kdy odpadají některé standardní kroky, jako například frézování opravovaného místa nebo zalévání vzniklých spár, včetně nezbytné přepravy techniky a materiálů. Oprava je tak rychlejší, ale současně kvalitnější s vyšší trvanlivostí oproti klasickým metodám.

Kvalitní

Díky ohřevu podkladu a opravné směsi mikrovlnnou technologií na technologickou teplotu bez degradace asfaltových materiálů je umožněno homogenní a pevné spojení obou částí, čímž je eliminována tvorba prasklin a průniku vody do opraveného místa a jeho následné narušení a vypadávání.