OP PIK - APLIKACE

V roce 2021 získala společnost IWME, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Výzkum a vývoj inovativního mikrovlnného systému na opravu asfaltových povrchů, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025203 v rámci programu Aplikace.

Hlavním cílem projektu je navrhnout a vyvinout stroj FT5 nové konstrukce využívající mikrovlnnou technologii, který by splňoval požadavky trhu na rychlost opravy a zároveň nabízel vyšší kvalitu výsledné opravy než konvenční technologie, nenáročnou obsluhu a možnost celoročních oprav.

Stroj FT3 na opravy silnic a dálnic